Діяльність

Звернення громадян19.07.2022

Розпорядження РДА від 19.07.2022 №58 "Про внесення змін у додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2021 року №204"

 

31.12.2021

Розпорядження райдержадміністрації від 31.12.2021 №204 "Про затвердження графіку особистого прийому громадян керівництвом Червоноградської районної державної адміністрації"

 ___________

12.01.2022

ІНФОРМАЦІЯ про звернення громадян, які надійшли до Червоноградської районної державної адміністрації у 2021 році

___________ 

07.10.2021

Про безоплатну правову допомогу

       Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

      Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

        Надання безоплатної правової допомоги регулюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

       Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

         Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

      Червоноградська районна  державна адміністрація здійснює надання безоплатної первинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг:

         1) надання правової інформації;

         2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

         3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

         4) надання консультацій, роз’яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками;

         5) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

           Звернення про надання одного із зазначених видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги складається особою у довільній формі із зазначенням виду послуги та суті правового питання.

           У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, суть порушеного питання із зазначенням виду правових послуг в рамках безоплатної первинної правової допомоги, підпис із зазначенням дати.

          В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

        Органи виконавчої влади у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

        Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

           На безоплатну первинну правову допомогу мають право усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

    Прийом  осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться начальником юридичного відділу  райдержадміністрації  у вівторок з 10:00 до 12:00 год та  головними спеціалістами юридичного відділу апарату райдержадміністрації у четвер з 10:00 до 12:00 год за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького  , 26.

         На період дії карантину прийом громадян в районній державній адміністрації здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

_______________

 

 


Приєднані файли
Розпорядження РДА від 31.12.2021р.№204.pdf
Звіт по зверненнях громадян за 2021 рік.pdf
№58 від 19.07.2022.zip